Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cánh cửa dẫn ra khu vườn."

Dịch:The door gives access to the garden.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieu142861

Take duoc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

take là lấy đi..mang đi......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuduycc1

Take thi sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

The f**k

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Access to something đường vòa

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

G

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuanThoiDang

Tra loi access hay gives deu bi sai la sao...?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenThiN724251

The door gives access to the garden.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngNguyn184184

The door reachs to the garden ? Được không cả nhà

3 ngày trước