https://www.duolingo.com/ChauLe3

Tạm hoãn cuộc thi "AI thông minh nhất"

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 236

Do khoản thời gian tổ chức đang đến gần và quy mô trò chơi khá lớn. Hiện tại mình chưa đủ sức để tổ chức trò chơi, cũng như chưa tìm được cộng sự thích hợp. Mình sẽ tạm hoãn ngày tổ chức. Khi nào thuận tiện mình sẽ mở lại. Thành thật sorry mọi người. Mình sẽ thay thế nó bằng 1 trò chơi mini vào ngày 1/1/2016.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Ok. Em cũng dốt toán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 236

trình chị chưa đủ để tổ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxNguyen2003

mất công chờ đợi, -_-

thôi cũng đc :P

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 236

thông cảm đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

thế có tổ chức nữa ko chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 236

trong tuong lai sẽ có

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.