https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Tạm hoãn cuộc thi "AI thông minh nhất"

Do khoản thời gian tổ chức đang đến gần và quy mô trò chơi khá lớn. Hiện tại mình chưa đủ sức để tổ chức trò chơi, cũng như chưa tìm được cộng sự thích hợp. Mình sẽ tạm hoãn ngày tổ chức. Khi nào thuận tiện mình sẽ mở lại. Thành thật sorry mọi người. Mình sẽ thay thế nó bằng 1 trò chơi mini vào ngày 1/1/2016.

December 23, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Ok. Em cũng dốt toán

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

trình chị chưa đủ để tổ

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

mất công chờ đợi, -_-

thôi cũng đc :P

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

thông cảm đi

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Suzue_

thế có tổ chức nữa ko chị

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

trong tuong lai sẽ có

December 23, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.