"Where are you running to?"

Translation:Gdzie biegniesz?

December 23, 2015

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/LICA98

so "gdzie" is both "where" and "to where"

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vengir

That's right. There's also more precise term for "to where" – "dokąd".

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tadjanow

It's actually incorrect to say 'gdzie' when you can say 'dokąd'. 'Gdzie' refers to a static location, while 'dokąd' refers to a destination.

(Source: http://www.jezykowedylematy.pl/2011/07/gdzie-idziesz-czy-dokad-idziesz/ )

The sentence in question is therefore incorrect and should instead be 'Dokąd biegniesz?'.

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vengir

„Ale o ile w języku pisanym i w rozmowach oficjalnych powinniśmy się wystrzegać używania tej formy w pytaniach dotyczących kierunku, o tyle w języku mówionym szczególne dbanie o tę kwestię mogłoby – moim zdaniem – graniczyć z hiperpoprawnością. Dlatego zapytania kolegi na ulicy: Gdzie idziesz? na pewno nie należy traktować jako błąd językowy.”

In other words: it isn't really incorrect in casual speech.

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tadjanow

True, although Duolingo is (mostly) written, including this particular sentence, so it should say 'Dokąd biegniesz?'.

December 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vengir

Casual language isn't restricted into spoken forms. Short notes, chats, forums, etc. all use casual language. (and neither official language is restricted to written forms). The Doulingo learners are more likely to engage in casual conersations first, before learning to be more official and knowing nuances like these.

December 23, 2015
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.