Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who is going to tell him the truth?"

Dịch:Ai sẽ kể cho anh ấy sự thật?

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/face3k

Noi = ke nhe Lingo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tho47884

"Ai sẽ kể cho anh ta sự thật" cũng sai là sao???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhQuocViet1

"ai sẽ nói cho anh ta sự thật" sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duong8892

ai se noi su that voi anh ta , vay sao khong dung nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mast0904

ai sẽ nói cho anh ấy sự thật từ nói cũng rất tự nhiên mà bị reject

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Kể cho với nói cho thì khác gì nhau?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dotien2

Dis con mẹ ai kể cho anh ta sự thật? Sai Tào lao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Anh ấy sẽ phê ^-^

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hien5437

'Anh ta' thì sai còn 'anh ấy' mới là đáp án đúng???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Tào lao

3 tháng trước