"Môn thể thao này thì rất phổ biến."

Dịch:This sport is very popular.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocBao17

Trả lời đúng mà kêu sai là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KindnessPrevails
KindnessPrevails
  • 25
  • 13
  • 12
  • 10
  • 9
  • 6
  • 2

Common cũng được mà mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanggu

this sport is very familiar, cũng đúng mà ta?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanAnh1401

Famous thì sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.