"Bạn sẽ đi bộ với tôi chứ?"

Dịch:Are you going to walk with me?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Hello An chúng ta lại gặp nhau rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Éo hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Sao lại là đánh vần chữ "going" vậy?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.