Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ đi bộ với tôi chứ?"

Dịch:Are you going to walk with me?

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
 • 15
 • 10
 • 5
 • 2

Hello An chúng ta lại gặp nhau rồi

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
 • 15
 • 10
 • 5
 • 2

Éo hiểu

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Sure. My favourite :)

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Sao dùng do you will walk with me ko đc

-1
Trả lời1 năm trước