Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khách sạn này không phục vụ bữa trưa."

Dịch:This hotel does not serve lunch.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 909

that is the worst hotel that I have ever seen

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHoangNam905

This hotel does not serve lunch

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungbui1234

CÂU SỐ 3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Hu hu , mình thiếu does nên sai. Mất một heart ❌

2 năm trước