"Khách sạn này không phục vụ bữa trưa."

Dịch:This hotel does not serve lunch.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 959

that is the worst hotel that I have ever seen

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHoangNam905

This hotel does not serve lunch

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungbui1234

CÂU SỐ 3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Hu hu , mình thiếu does nên sai. Mất một heart ❌

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.