Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ hồi phục."

Dịch:I am going to recover.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HeryCuong

I will recover

2 năm trước