"Tôi sẽ hồi phục."

Dịch:I am going to recover.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HeryCuong

I will recover

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.