Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã từng gọi một khách sạn."

Dịch:She used to call a hotel.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bboyhunter

she had called to a hotel =< câu này không đc à ta?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thientai3187

Mình cũng trả lời như bạn nhưng lại sai :D

1 năm trước