Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đồng ý với anh ta."

Dịch:I agree with him.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

????????????!

1 năm trước