"Tôi đồng ý với anh ta."

Dịch:I agree with him.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

????????????!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.