Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có một cái xe đạp."

Dịch:We have a bicycle.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CityHunter14

Tui thích dùng cycle cũng đc kaka

2 năm trước