"Tôi có một miếng bọt biển màu vàng."

Dịch:I have a yellow sponge.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanaPhine

Phải là "an" chứ sao "a"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

y trong tiếng Anh là bán nguyên âm (vừa là nguyên âm vừa là phụ âm):

You /juː/: y là phụ âm

Yellow /ˈjɛləʊ/: y là phụ âm

Energy /ˈɛnədʒi/: y là nguyên âm

Pretty /ˈprɪti/: y là nguyên âm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ts098
Ts098
  • 12
  • 6
  • 5
  • 4

dùng surf không được hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

I have a piece of yellow sponge. I have a piece of yellow sponge.

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.