Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một miếng bọt biển màu vàng."

Dịch:I have a yellow sponge.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanaPhine

Phải là "an" chứ sao "a"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

y trong tiếng Anh là bán nguyên âm (vừa là nguyên âm vừa là phụ âm):

You /juː/: y là phụ âm

Yellow /ˈjɛləʊ/: y là phụ âm

Energy /ˈɛnədʒi/: y là nguyên âm

Pretty /ˈprɪti/: y là nguyên âm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ts098
Ts098
 • 12
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

dùng surf không được hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

I have a piece of yellow sponge. I have a piece of yellow sponge.

6 tháng trước