Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã đến sau tôi."

Dịch:You had arrived after me.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongNguye755528

tại sao came k dc mà cứ phải arrived???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

Sao thế nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

Sao thế nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/deobik
deobik
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2

fmldfmslkjfdklfjskklsfjdjfdfjfuck

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hai68261

Hành động đến của bạn xảy ra sau hành động đến của tôi nhg sau chia động "had arrived" dc.

3 tháng trước