https://www.duolingo.com/VanMinh7-a-1

duolingo học khó không các bạn?

tôi cứ thấy kiểu gì ý

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

ko khó nếu kiên trì, mà thấy ko hỉu chỗ nào có thể hỏi mọi người chỉ cho

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VanMinh7-a-1

uk

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.