Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một cuốn tạp chí dành cho mọi người."

Dịch:There is a magazine for everyone.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Songsinh259

Everyone và everybody có gì khác nhau vậy? Không phải là cùng có nghĩa là mọi người sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Hai từ everybodyeveryone mang nghĩa như nhau, và có thể dùng thay thế nhau được nhé bạn.

P/S: đã thêm đáp án everybody vào bộ đáp án :D

2 năm trước