https://www.duolingo.com/QunhMaiNgu1

làm sao để học thêm một ngôn ngữ nữa vậy mọi người

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 241

vào cài đặt rồi vào phần ngôn ngữ chọn khóa học mới

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Vào đây và lựa chọn ngôn ngữ mình muốn học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/m_rin10702

bạn ơi vậy tại sao mình vào đó rồi mà không tìm thấy tiếng Hàn Quốc vậy bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

THÌ KHÔNG CÓ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunhMaiNgu1

thanks

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.