https://www.duolingo.com/profile/QunhMaiNgu1

làm sao để học thêm một ngôn ngữ nữa vậy mọi người

December 29, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

vào cài đặt rồi vào phần ngôn ngữ chọn khóa học mới

December 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Vào đây và lựa chọn ngôn ngữ mình muốn học

December 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/m_rin10702

bạn ơi vậy tại sao mình vào đó rồi mà không tìm thấy tiếng Hàn Quốc vậy bạn

March 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

THÌ KHÔNG CÓ

March 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QunhMaiNgu1

thanks

December 29, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.