Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vai trò"

Dịch:The role

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Qun196409

The role

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChLm10

Đúng

0
Trả lời3 tuần trước