1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "February is a short month."

"February is a short month."

Dịch:Tháng hai là một tháng ngắn.

December 30, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/longhd1

tháng hai là một tháng thiếu


https://www.duolingo.com/profile/lindatramnghia

Tuyệt vời đúng rồi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.