"Februaryisashortmonth."

Dịch:Tháng hai là một tháng ngắn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

tháng hai là một tháng thiếu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

...because it only has twenty eight or twenty nine days

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.