Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"February is a short month."

Dịch:Tháng hai là một tháng ngắn.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

tháng hai là một tháng thiếu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

...because it only has twenty eight or twenty nine days

1 năm trước