"Bạn ký tên của bạn."

Dịch:You sign your name.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Sign là ký tên và signs chắc là ký tên nhiều .^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447
2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrbi2

Các cậu ơi bình luận là cái ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.