Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn ký tên của bạn."

Dịch:You sign your name.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Sign là ký tên và signs chắc là ký tên nhiều .^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447
1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrbi2

Các cậu ơi bình luận là cái ?

1 năm trước