1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Làm sao để nghe được ???

https://www.duolingo.com/profile/Nhinhicam

Làm sao để nghe được ???

December 30, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Phần nghe có trong bài học


https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Nếu như trong bài học thây không nghe đc thì hãy vào đây kiểm tra xem thử loa đã bật chưa: https://www.duolingo.com/settings/account

Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp khác chúng ta không thể nghe được loa

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.