Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Nhinhicam

Làm sao để nghe được ???

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Phần nghe có trong bài học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Nếu như trong bài học thây không nghe đc thì hãy vào đây kiểm tra xem thử loa đã bật chưa: https://www.duolingo.com/settings/account

Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp khác chúng ta không thể nghe được loa

2 năm trước