Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái bàn chải đánh răng"

Dịch:A toothbrush

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnVHongPh

Muốn kí đầu mấy người quá, sao ngu vậy

11 tháng trước