"Mộtcáibànchảiđánhrăng"

Dịch:A toothbrush

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnVHongPh

Muốn kí đầu mấy người quá, sao ngu vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.