Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái bàn chải đánh răng"

Dịch:A toothbrush

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnVHongPh

Muốn kí đầu mấy người quá, sao ngu vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

la là lá lả lã lạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhphan40025

Chơi nhau thế này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baodanlong

gì vậy???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnthyh

Không biết nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamhuong12

Wtf

2 năm trước