Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mọi việc như thế nào rồi?"

Dịch:How are things going?

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongpham9691

Câu này phải nói cả câu mới có ý nghĩa "Mọi việc như thế nào rồi?" phải không anh chị?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quanghung306

How is going?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

How are things?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoaCaoKim

how are everything?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

How is everything?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Moi viec tien trien ra sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

How are things going, How are things going, How are things going, How are things going, How are things going, How are things going, How are things going

1 năm trước