"Heisgivingthedogmeat."

Dịch:Anh ấy đang cho con chó thịt.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1292

câu này mình dịch: "Anh ấy đang đưa thịt chó" như thế mới đúng chứ sao lại cho chó ăn thịt được. nếu là cho chó thịt thì phải là "He is giving meat to the dog"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2

Cấu trúc nó như z đó bạn ui

1.Give sb sth

2 là như bạn nói give sth to sb

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1292

Có lẽ ở nước ngoài người ta không ăn thịt chó bao giừ nên không có khái niệm "đưa thịt chó" ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2

:D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2

nhưng phải nói câu bạn nói nghe củng đúng :D

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.