Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is giving the dog meat."

Dịch:Anh ấy đang cho con chó thịt.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1174

câu này mình dịch: "Anh ấy đang đưa thịt chó" như thế mới đúng chứ sao lại cho chó ăn thịt được. nếu là cho chó thịt thì phải là "He is giving meat to the dog"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

Cấu trúc nó như z đó bạn ui

1.Give sb sth

2 là như bạn nói give sth to sb

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1174

Có lẽ ở nước ngoài người ta không ăn thịt chó bao giừ nên không có khái niệm "đưa thịt chó" ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

:D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

nhưng phải nói câu bạn nói nghe củng đúng :D

2 năm trước