Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ không muốn bạn ăn cá."

Dịch:They do not want you to eat fish.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

They do not want you to eat fish. sao sử dụng "to" vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They Do not want you eat fish có được không mod

2 năm trước