"Họ không muốn bạn ăn cá."

Dịch:They do not want you to eat fish.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

They do not want you to eat fish. sao sử dụng "to" vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They Do not want you eat fish có được không mod

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.