"Pisząc wypracowanie zawsze używam słownika."

Translation:When writing an essay, I always use a dictionary.

December 31, 2015

0 Comments

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.