"Where is my calendar?"

Dịch:Lịch của tôi ở đâu?

January 1, 2016

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LinaAlaco

Quyển lịch của tôi đâu rồi là sai sao

March 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BienHo

Cuốn lịch cũng sai à

January 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Hieeuj

Vâng, ở Việt Nam dù được đóng cuốn, hay tờ, hay thể loại để bàn, gọi cuốn lịch vẫn không có gì sai ạ

January 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KimNguyen402

Lịch của tôi đang ở đâu cũng sai à

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Lịch của tôi đâu rồi mà cũng sai !!!!!

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgaDQ

lịch của tôi ở đâu nhỉ mà còn sai

October 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NganKim18

Lịch của tôi đâu rồi cũng sai à

June 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HongTa4

Lịch của tôi ở đâu thế ? Câu này cũng bị đánh lỗi sai sao -

August 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/millucute

"Lịch của tôi đâu rồi?" Sai sao? Hoang mang quá T^T

September 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lehoanglong2005

haha

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/l.t.ngoc29

Sai rồi nó hỏi là ở đâu mà ấy nói là đâu là lịch của ấy

December 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Trong ngữ cảnh, thì " Lịch của tôi ở đâu?" , ok. Nhưng tự nhiên hỏi đột ngột thì " Tấm lịch của tôi ở đâu?" cho rõ ràng.

June 29, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.