Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vitcon1992

"What was that noise?"

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LieuTran4

Đó là tiếng ồn gì vậy..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

Tiếng ồn đó đã là cái gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 21
  • 711

tiếng ồn đó là gi?

1 năm trước