Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai tôi giải thích làm sao để dùng máy tính."

Dịch:My brother explains how to use the computer.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Tại sao phải có to ở trước Động từ use nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theonlylinh

How to V đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucthekhang

Tại sao lại dùng the ở đây v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ledahkuroda

vì cái máy tính này bạn với anh ấy biết và xác định rõ là máy tính nào nên phải dùng "the"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My brother explains how to use the computer, my brother explains how to use the computer, my brother explains how to use the computer, my brother explains how to use the computer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bichngoc2905

Không thể dùng " bro" thay cho " brother" được sao

3 tháng trước