1. Forum
 2. >
 3. Topic: Irish
 4. >
 5. Cad é an scéal, a capall?

https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Cad é an scéal, a capall?

Calling everyone to write their story here in Irish about themselves.

Ba mhaith liom mo chuid Gaeilge a chleachtadh le daoine anseo. Mar sin, beidh mé a chur ar mo scéal anseo agus a iarraidh le haghaidh gach duine a scríobh a scéal freisin. Beidh muid a dhéanamh cairde nua. Foghlaim againn conas a rá go bhfuil ár n-scéalta ata úsáideach! :)

I would like to practice my Gaeilge with people here. Therefore I want to write about my 'story' or who I am in Irish and ask everyone who wants to post their own story here too as Gaeilge. An incentive to practice by socialising. If we teach ourselves how to talk about ourselves then it will maybe help us talk about anything.

So rules/and or suggestions

 1. You have to provide both a Gaeilge and English version.
 2. It would be great if you could point out mistakes or discuss better ways to say things.
 3. Have fun!

Structure:

What is your Name? What country you live in/Where you are from? What your Job is/or your studying/or what you would like to do? What you enjoy in your free time? What you would like to do? What your favourite animal is?

Is mise Cos,

Tá mé go maith. Is as Uladh me ach tá mé i mo chónaí i an Caisleán Nua sa Sasana. Rinne mé staidear ar an ailtireacht i mBéal Feirste. Is maith liom Farraige snamhann agus béile maith. Ba mhaith liom buíochas a fhoglaim na Gaeilge, Fraincis agus Gearmáinis, ach tá sé deacair. Is breá liom gach ainmhí ach tail ailléirgeach go leor.

Tóg go bog é!

Cos

Translation:

I am Cos,

I am well, i am from Ulster but I live in Newcastle, England. I studied Architecture in Belfast. I like Swimming in the sea and goo meals. I would like to learn Irish, French and German, but it is hard. I love all animals but I am allergic to most.

Take it easy,

January 2, 2016

16 Comments


https://www.duolingo.com/profile/scilling

A Chos, seo roinnt ceartúchán:

Cos, here are some corrections:

 • i an Caisleán Nua sa Sasanasa Chaisleán Nua (ar an Thyne? faoin Lyme?) i Sasana
 • Farraige snamhannsnámh san fharraige
 • béile maithbéilí maithe
 • buíochas a fhoglaim na Gaeilge, Fraincis agus Gearmáinisan Ghaeilge agus an Fhraincis agus an Ghearmáinis a fhoghlaim
 • tail ailléirgeach go leortá ailléirge orm leis an mhórchuid acu

https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Go raibh maith agat!
An- chabhrach


https://www.duolingo.com/profile/heathermagoo

AS GAEILGE

Ba maith liom mé féin a chur in aithne daoibh. Heather is ainm dom.

Cá bhuil mé i mo chónaí?

Tá mé i mo chónaí in iarthuaisceart na Stáit Aontaithe Mheiriceá. Is áit ghalánta é.

Cad a dhéanaim?

Is dalta mé. Tá mé ag staidéar ar ollscoil. Thosaigh mé i mbliana.

Bhí sé i gceist agam staidéar a dhéanamh ar an Sufism san Áise Theas. Mo caoin cath: "tenure by 25".

Ach anois tá mé ag smaoineamh go mbeidh mé a bheith ina dochtúir. Beidh mé ag staidéar leigheas. Ta deabha orm leis freisin . "Is gairid ár gcairt ar an saol seo."

Cad a dhéanaim le haghaidh spraoi?

Is maith liom ag déanamh staidéir ar theangacha.
Is maith liom ag marcaíocht ar chapall.
Is maith liom hiking.
Is maith liom carraig dreapadóireachta (tosaitheoir)

Cén t-ainmhí is fearr liom?

Tá capaill iontach...
ach tá an panda gleoite;
tá an eilifint ciallmhar;
tá an cat grámhara;
tá an madra dílis.

An freagra ceart: Gach ceann thuas (gach créatúir mór agus beag)

AS BÉARLA

I would like to introduce myself to you. My name is Heather.

Where do I live?
I live in the Northwest USA. It is a beautiful place.

What do I do?
I am a student. I am studying at the university. I started this year.
I had intended to study Sufism in South Asia. My battle cry: tenure by 25.

But now I am thinking to become a doctor. I am going to study medicine. I am in a hurry with that as well. "Our lease on life is short."

What do I do for fun?
I like to study languages.
I like to ride horses.
I like to hike.
I like rock climbing. (beginner)

What is my favorite animal?
Horses are wonderful...
but pandas are cute;
elephants are wise;
cats are lovable;
dogs are faithful.

Correct answer: all of the above (all creatures great and small)


https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Is deas liom bualadh leat! Go raibh maith agat! Tá gach rud beo go hálainn :D


https://www.duolingo.com/profile/Jillianimal

Jill is ainm dom. Is as Nua Eabhrac mé agus tá i mo chonaí ann. Is usher mé, oibrím ag Madison Cearnóg Gairdín ach ba maith liom talmhaíocht nó caomhnú á obair. Is chomh maith liom teangacha á foghlaim. Is aobhinn liom cuttlefish, tá siad cliste agus ró-gleoite

My name is Jill. I'm from & live in New york. I'm an usher, I work at Madison Square Garden but I would like to work in agriculture or conservation. I also like learning languages. I love cuttlefish, they're clever & too cute


https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Go raibh maith agat! Ta áthas orm buaileadh leat a Jill!


https://www.duolingo.com/profile/Knocksedan

Níl aon scéal agam, ach ceapaim go mbeadh "a chapaill" níos fearr.

(I have just learned that the vocative uses the Genitive form for 1st declension singular nouns, like capall).

Agus ar mhaithe leis na daltaí neamh-Éireannacha, is beannacht chairdiúil é "Horse!", ach amháin idir fhir, de ghnáth!


https://www.duolingo.com/profile/dubhais

Mair, a chapaill, is gheobhaidh tú féar.


https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Go raibh maith agat! Deas buaileadh leat a Knocksedan! :) Is fearr liom capaill freisin! :D


https://www.duolingo.com/profile/swiftredfoxes

Beannachtaí Cos, go deas bualadh leat! (:

Arturo is ainm dom. Is as Meiriceá mé, ach b'as Éirinn mo sheanmháthair, agus bhí na hIodáile mo sheanáthair. Is maith liom snámh, éisteacht le ceol, foghlaim teangacha, líníocht agus breathnú ar scannáin. Tá mo teangacha is fearr liom: Béarla, Ollainnis, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Gaeilge, Spáinnis agus Sualainnis. Is é mo ainmhí is fearr liom an sionnach! Ach is maith liom freisin an t-iolar, an túcán, an cíobhaí agus an deilf. Agus sílim go bhfuil, mar pheataí, tá madraí ár cairde is fearr. Mar sin, tá siad deas. Go raibh maith agat le haghaidh léamh! :D

Greetings Cos, nice to meet you! :)

My name is Arturo. I am from America, but my grandmother was Irish and my paternal grandfather was Italian. I like swimming, listening to music, learning languages, drawing and watching movies. My favorite languages: English, Dutch, French, German, Greek, Italian, Irish, Spanish and Swedish. My favorite animal is the fox! But I also like the eagle, the toucan, the kiwi and the dolphin. And I think that, as pets, dogs are our best friends. So they are nice. Thank you for reading! ^-^


https://www.duolingo.com/profile/Knocksedan

Dia duit, a Arturo. Ciallaíonn Is fearr leat "you prefer" - Is Is fearr liom an frása ceart.

Is iad na teangacha is fearr liom: Béarla, Ollainnis, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Gaeilge, Spáinnis agus Sualainnis.

Is é an t-ainmhí is fearr liom an sionnach

(Though potafocal has some other interesting choices for "favourite")


https://www.duolingo.com/profile/Knocksedan

B'as Éirinn mo sheanmháthairB'Éireannach í mo sheanmháthair, freisin.


https://www.duolingo.com/profile/swiftredfoxes

Dia duit, a Knocksedan! Go raibh maith agat a lán as cuidiú liom! Bhí é an-cuiditheach (:


https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

Haigh Arturo!!! :D GRMA :D lán teangacha!!!! :D


https://www.duolingo.com/profile/MacOscair

GRMA go gach duine anseo! :)

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.