"I have been in the library."

Dịch:Tôi đã ở thư viện.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaHunh

Tôi có mặt trong thư viện ??

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/baobanhbeo

tôi từng ở trong thư viện" sao lại sai??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh2912

"tôi đã ở thư viện" thì sai chỗ nào

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.