https://www.duolingo.com/MegaCtrl

Nối từ tiếng anh ( tiếp tục)

MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

thấy trò này nhiều người chơi đầy topic nên mình lập thêm cái topic này chơi cho tiện

tiếp tục với từ root

2 năm trước

33 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

teacher

2 năm trước

https://www.duolingo.com/windows10pro

reuse

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

end

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy123ok

do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mainle

open

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhNhnNgu1

noon

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

on

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 20
 • 12
 • 3
 • 45

never

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_J.P_
_J.P_
 • 14
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

rain

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy123ok

no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

rice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trucly04

eat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Koy.s

need

2 năm trước

https://www.duolingo.com/satthudammau123

day

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ku.Do

danger

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

keep

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

pool

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chinhviu

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hattieudlu

entertainment

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

kite

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

english

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

yellow

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Jeju_
_Jeju_
 • 15
 • 11
 • 3

wolf

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

found

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhtuho

open

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

nice

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

tool

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

let

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

total

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Koy.s

Lever

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

tell

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.