Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần sự giúp đỡ của bạn."

Dịch:I need your help.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngQuch2

I need your favor

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 968

I need your favor. Vì sao câu này không đúng?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/MaiQuynhAnh5

Favor

2 tháng trước