Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the Eiffel tower's height?"

Dịch:Độ cao của tháp Eiffel là gì?

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khangnguye15

Dịch đúng phải là, chiều cao của tháp Eiffel là bao nhiêu? Độ cao là gì nghe hơi kỳ!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Từ nào trong câu khiến bạn dịch ra nghĩa " bao nhiêu"?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/WinTheAres

Dùng how được không nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/fdoublef2008

300 meters

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dhqy41b

quá dị!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Sao ma kho the

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TungNguyen764134

Độ của của tháp Eiffel là bao nhiêu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/drdung2

Sao lại dùng what hả các bạn? How many được ko?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HcVMj9

How

5 tháng trước