Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have changed."

Dịch:Tôi đã thay đổi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

câu này có phải nghĩa là tôi vừa thay đổi không, bạn nào có thể dịch chi tiết sang tiếng việt giúp mình có have ở trước, thì nghĩa sẽ đổi như nào ko ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoVVinh

sự khác nhau giữa cho have vào vs không CHo là gi nhỉ? I don un

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lehongminhdc

Cho là "have" còn không cho thì phủ định là "haven't" bạn nhé!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MyngocNguy1

Có have là thì hiện tại hoàn thành, chỉ một sự việc đã xảy ra ở quá khứ và kéo dài tới hiện tại. Còn không có have là thì hiện tại đơn chỉ một sự việc đã xảy ra và chấm dứt trong qu khứ.

1 năm trước