1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "I am a parent."

"I am a parent."

Translation:Jestem rodzicem.

January 8, 2016

8 Comments


https://www.duolingo.com/profile/katracsal

Is this the same for a man and a woman?


https://www.duolingo.com/profile/margotgm

is 'rodzicem' in the accusative?


https://www.duolingo.com/profile/OIsg08O4

It is in the instrumental case, because 'być' takes the instrumental case.


https://www.duolingo.com/profile/bulochkazmakom

Szukałam te słowo w słowniku SJP - pisze, że rodzic - to było dawniej używane. Teraz - rodziciel. Czemu tu nie ma tej wersji?


https://www.duolingo.com/profile/Okcydent

Szukałam tego słowa [dopełniacz] w słowniku SJP - napisane jest, że rodzic [pisze - rusycyzm, błąd] było używane dawniej, teraz rodziciel. Czemu tu nie ma tej wersji?

W tym słowniku stoi:

„1. «jedno z rodziców, ojciec lub matka» 2. daw. «ojciec»”

  1. znaczenie jest wciąż obowiązujące, czyli rodzic to ojciec albo matka
  2. znaczenie jest dawne. Dziś już nie rozróżniamy między rodzicem (mężczyzną) a rodzicą (kobietą).

Ponadto słowo „rodziciel” jest bardzo książkowe, nie używane w języku potocznym.


https://www.duolingo.com/profile/drzeug

What's the nominative?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

It is the basic form of a noun (and not only), the one you will find in the dictionary, it is mostly used for the subject of the sentence.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.