"I am a parent."

Translation:Jestem rodzicem.

January 8, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/katie2602

Is this the same for a man and a woman?

January 8, 2016

https://www.duolingo.com/tadjanow

yes

January 8, 2016

https://www.duolingo.com/margotgm

is 'rodzicem' in the accusative?

October 29, 2018

https://www.duolingo.com/OIsg08O4

It is in the instrumental case, because 'być' takes the instrumental case.

April 12, 2019

https://www.duolingo.com/Tsukerkova

Szukałam te słowo w słowniku SJP - pisze, że rodzic - to było dawniej używane. Teraz - rodziciel. Czemu tu nie ma tej wersji?

July 23, 2017

https://www.duolingo.com/Okcydent

Szukałam tego słowa [dopełniacz] w słowniku SJP - napisane jest, że rodzic [pisze - rusycyzm, błąd] było używane dawniej, teraz rodziciel. Czemu tu nie ma tej wersji?

W tym słowniku stoi:

„1. «jedno z rodziców, ojciec lub matka» 2. daw. «ojciec»”

  1. znaczenie jest wciąż obowiązujące, czyli rodzic to ojciec albo matka
  2. znaczenie jest dawne. Dziś już nie rozróżniamy między rodzicem (mężczyzną) a rodzicą (kobietą).

Ponadto słowo „rodziciel” jest bardzo książkowe, nie używane w języku potocznym.

July 23, 2017
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.