Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đang đưa một quả táo."

Dịch:He is giving an apple.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhngNhn4

lend là đưa mà nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng167859
Dng167859
  • 23
  • 11
  • 7
  • 5
  • 70

Give cũng là đưa bạn ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoang_A1_Love_92

khi nao dung a,an,the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

mạo từ a dùng trc các danh từ mà chữ cái đầu không phải nguyên âm, còn an dùng trước các danh từ mà chữ cái đầu là nguyên âm: a,e,i,o,u. Apple có chữ cái đầu là nguyên âm nên dùng an apple.

2 năm trước