Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/19101970

muốn đăng kí mấy tiếng khác thì sao

19101970
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

help me

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocanh_chan

?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chilebaskeville

thì phải biết tiếng đó :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/19101970
19101970
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

thanks

2 năm trước