1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "We are without water."

"We are without water."

Μετάφραση:Εμείς είμαστε χωρίς νερό.

January 9, 2016

0 σχόλια

Κατά κορυφαία δημοσίευση
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.