1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The meal was including the w…

"The meal was including the wine."

Μετάφραση:Το γεύμα περιλάμβανε το κρασί.

January 10, 2016

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/marantoniadou

Γραμματικά σωστό είναι: Το γεύμα περιελάμβανε το κρασί και όχι περιλάμβανε. Το μετέφρασα γραμματικά σωστά και θεωρήθηκε λάθος.


https://www.duolingo.com/profile/DIMITRIOSGALLIS

Περιελάμβανε και οχι περιλάμβανε

Learn English in just 5 minutes a day. For free.