Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảnh sát đang tìm kiếm sự nhận dạng."

Dịch:The police are looking for the identity.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longvu36

Sao lại là are mà không phải is?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/koajca

Police là số ít mà? Sao lại dùng "are"?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

Sai chính tả nữa rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TunAnh286746

???

7 tháng trước