Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The brain is in the head."

Dịch:Bộ não ở trong đầu.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RY9M5Zqc

"Não bộ nằm ở trong đầu" nên được chấp nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 914

Mình cũng thấy vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnnhHuy2

Bộ não ở trong họp sọ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgNht7

''Skull'' khác ''head'' nhá

15 tiếng trước