1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 10d - …

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 10d - Saisinko puolukoita?

Partitiivin monikko - The partitive plural

Let's talk about words that have three or more syllables. Remember the basic rule: there needs to be either an i or j in the word.

In most cases, when a word ends in -a or , the final letter is replaced with -ia or -iä.

 • opettaja - opettajia
 • kampaaja - kampaajia
 • mukava - mukavia
 • ystävä - ystäviä friend

However, if the words ends in -ia/-iä, -ija/-ijä, -na/-nä, -la/-lä or -ra/-rä, the final letter is replaced with -oita/-öitä**.

 • opiskelija - opiskelijoita student
 • taiteilija - taiteilijoita artist
 • asia - asioita thing, matter
 • päärynä - päärynöitä pear
 • sairaala - sairaaloita
 • tavara - tavaroita thing, object
 • ikkuna - ikkunoita window

Adjectives that end in -na/-nä, -la/-lä or -ra/-rä are exceptions to this rule. The final letter is replaced with -ia/-iä.

 • ihana - ihania lovely
 • kamala - kamalia horrible

In addition, words that end in -kka/-kkä in the nominative singular, end in -oita/-öitä in the partitive plural. The stem used is the one employed in the nominative plural.

 • mustikka - mustikoita
 • mansikka - mansikoita

Words that end in -ea/-eä; the last letter is replaced with -ita/-itä.

 • komea - komeita
 • vaikea - vaikeita difficult

Words that end in -li. The last letter is replaced with -eita/-eitä.

 • seteli - seteleitä bill (banknote)
 • kaapeli - kaapeleita cable

Exceptions: words that end in -lli. The last letter is replaced with -eja/-ejä.

 • hotelli -hotelleja

Words that end in -lo/-lö, -no/-nö or -ro. Add -ita/-itä.

 • henkilö - henkilöitä person
 • vartalo - vartaloita body
 • kartano - kartanoita manor
 • numero - numeroita

Words that end in -ri. Replace the last letter with -eita/-eitä.

 • lääkäri - lääkäreitä
 • kaveri - kavereita friend, mate

Exceptions: two vowels + ri. Replace the last letter with -eja/-ejä.

 • insinööri -insinöörejä engineer

Words that end in -kko/-kkö. These words have two forms in the partitive plural. Either add -ja/-jä to the nominative singular or -ita/-itä to the stem of the nominative plural.

 • laatikko - laatikkoja/laatikoita box
 • viidakko - viidakkoja/viidakoita jungle

The few words that do not belong into these groups behave the same way as two-syllable words.

 • kirjasto - kirjastoja
 • tomaatti - tomaatteja tomato

In compound words, the last word defines how the partitive plural is formed.

 • lentokone - lentokoneita
 • elokuvateatteri - elokuvateattereita

Eksistentiaaliset lauseet - Existential sentences

Existential sentences begin with a location. They are used instead of the there is/are structure, which does not have an equivalent in the Finnish language.

 • Kirjastossa on opettajia. There are teachers in the library.
 • Torilla on ihmisiä. There are people at the market place.
 • Kadulla on autoja There are cars on the street.

Harjoitus 1

Muuta partitiivin monikkoon. - Change into partitive plural.

 • tavara ja asia
 • huono opettaja
 • kallis lääkäri
 • ihana ystävä
 • kamala henkilö
 • vaikea ihminen
 • lääkäri ja sairaanhoitaja
 • juna ja lentokone
 • mansikka ja mustikka
 • mukava opiskelija
 • ovi ja ikkuna
 • kaunis kartano

Harjoitus 2

Käännä englanniksi. - Translate into English.

 • Lentokentällä on lentokoneita.
 • Koulussa on vihaisia opettajia.
 • Sairaalassa on lääkäreitä ja sairaanhoitajia.
 • Torilla on puolukoita ja karpaloita.
 • Pankissa on pieniä seteleitä.
 • Ravintolassa on sieniä ja hedelmiä.
 • Kaupungissa on ostoskeskuksia.
 • Kirjakaupassa on kirjoja ja lehtiä.
 • Ruokakaupassa on tomaatteja ja kurkkuja.
 • Sillalla on kalliita autoja.
 • Poliisiasemalla on mukavia poliiseja.
 • Rakennuksessa on iloisia ihmisiä.
 • Kartanossa on ikkunoita ja ovia.
 • Kaupungissa on kirjastoja ja sairaaloita.
 • Satamassa on isoja laivoja.
 • Rautatieasemalla on junia.
 • Laatikossa on tavaroita.
 • Junassa on suuria laatikoita.
 • Toimistossa on sihteerejä.

Let me know what you thought about the lesson. Here is a link to the previous lessons: https://www.duolingo.com/comment/10579104

Hei

January 10, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/widle

Done, thank you.

The comic seems to be an apt comment on this lesson - the endings don't come naturally either. :)


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

VASTAUKSET

Harjoitus 1

 • tavaroita ja asioita
 • huonoja opettajia
 • kalliita lääkäreitä
 • ihania ystäviä
 • kamalia henkilöitä
 • vaikeita ihmisiä
 • lääkäreitä ja sairaanhoitajia
 • junia ja lentokoneita
 • mansikoita ja mustikoita
 • mukavia opiskelijoita
 • ovia ja ikkunoita
 • kauniita kartanoita

Harjoitus 2

 • There are aeroplanes at the airport.
 • There are angry teachers at the school.
 • There are doctors and nurses at the hospital.
 • There are lingonberries and cranberries at the market place.
 • There are small bills in the bank.
 • There are mushrooms and fruit in the restaurant.
 • There are malls in the city.
 • There are books and newspapers/magazines in the bookshop.
 • There are tomatoes and cucumbers in the grocery shop.
 • There are expensive cars on the bridge.
 • There are nice police officers at the police station.
 • There are happy people in the building.
 • There are windows and doors in the manor.
 • There are libraries and hospitals in the city.
 • There are big ships in the port.
 • There are trains at the railwaystation.
 • There are things in the box.
 • There are large boxes in the train.
 • There are secretaries at the office.
Learn a language in just 5 minutes a day. For free.