"She explained her culture to me."

Dịch:Cô ấy đã giải thích nền văn hóa của cô ấy cho tôi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranhahuyvu

Đáp án như vầy sao má lần cô không ra cô chị không ra chị chắc pê đê mất

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hanguyen7394

sao mình ghi chị ấy bị sai vậy T_T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hg70E

Sao mình trả lời đúng mà đáp án bảo sai

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.