Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đã mở ra một con đường mới."

Dịch:He opened a new path.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viluong91

he opened a new road

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

I think: he opened a new road is ok?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 945

he has opened a new street

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 945

he had opened a new road. có sai không nhỉ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mnh924542

I think so, but i don't know right or wrong

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

"một con đường mới" không chính xác về nghĩa trong ngữ cảnh này. Đúng tinh thần câu tiếng Việt thì phải nói là "MỘT HƯỚNG ĐI MỚI". Câu tiếng Việt gây ngộ nhận mà tiếng Anh gọi là "ambiguous"= tối nghĩa.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

road, way và street có gì khác nhau vậy mấy bạn ?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

street?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhachHang690591

He had opened the new street Sai chỗ nào

8 tháng trước