Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một, hai, ba, bốn"

Dịch:One, two, three, four

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranminhluc

1 2 3 4 cung dung :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kh607084

1 2 3 4 không cách sai đúng rồi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/kh607084

1 2 3 4 không cách sai đúng rồi điên à

6 tháng trước