"Một, hai, ba, bốn"

Dịch:One, two, three, four

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhDoThiKi

dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranminhluc

1 2 3 4 cung dung :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kh607084

1 2 3 4 không cách sai đúng rồi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/kh607084

1 2 3 4 không cách sai đúng rồi điên à

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.