"Cerrádselas."

Traducción:Tanqueu-los-les.

January 11, 2016

19 comentarios


https://www.duolingo.com/Oceanotti

Combinaciones de dos clíticos (pronoms febles)

Este es uno de los temas difíciles, así que la primera recomendación es tomárselo con mucha calma y confiar en que el tiempo y el uso ayudarán a que cada vez se haga más comprensible y se acabe asumiendo en el lenguaje práctico. La segunda es fijarse bien en los usos propios de la variedad de catalán que se quiera dominar.

Aquí hay una tabla con todas las combinaciones de clíticos, con indicación de las diferencias entre el catalán central y el valenciano.

Ejemplo: Combinación de dos clíticos de tercera persona plural

En el registro formal la combinación entre los clíticos (pronoms febles) de tercera persona plural en acusativo (CD) y en dativo (CI) es como sigue:

 • els els, (ante verbo comenzado con vocal o h —ya que els no tiene forma elidida— y ante verbo comenzado con consonante)

  els els envieu (se los enviáis)
  els els dono (se los doy)

 • 'ls-els, (tras verbo acabado con vocal, excepto u si hace diptongo)

  dona'ls-els (dáselos)

 • -los-els, (tras verbo acabado con consonante o diptongo)

  doneu-los-els (dádselos)


En la variedad central se producen ciertos cambios en el registro oral (coloquial) respecto al formal; pero eso solo vale para el oral, no para el escrito.

 • els + els pasa a ser els hi (pronunciado [əlzi]) en lugar de la forma normativa els els

  *els hi doneu (se los dais)
  *els hi dono (se los doy)

May 17, 2019

https://www.duolingo.com/Txasti

Aquest "Cerrádselas" pot ser, per exemple, les portes a ell o a ells, no? Això vol dir que jo crec que la traducció pot ser "Tanqueu-los-les", como Duolingo diu, però també "Tanqueu-li-les". Algú em pot ajudar?

October 16, 2016

https://www.duolingo.com/Landertxu0

Correcte, en valencià es diu "tanqueu-li-les". Però en català central no es posa el pronom "li" al costat de "el/la/els/les". El que es fa, doncs, és substituir "li" per "hi" i canviar l'ordre, de manera que quedaria "tanqueu-les-hi". Aquesta solució només existeix per escrit, en oral tothom diria "tanqueu-li".

October 16, 2016

https://www.duolingo.com/Txasti

Moltes gràcies!!!

October 16, 2016

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

“Tanqueu-les-hi“ si el complement indirecte és singular (les: CD i hi: CI singular) i “Tanqueu-los-les“ si el complement indirecte és plural (los: CI plural i les: CD)

September 3, 2018

https://www.duolingo.com/hoelt

algu em pot donar una explicació?

January 11, 2016

https://www.duolingo.com/Landertxu0

Tanqueu aquestes coses a aquesta(es) persona(es). Per exemple tanqueu les portes a aquestes persones perquè no entrin. O tanqueu les motxilles als vostres pares, que no poden. En castellà sería "cerrádleslas", però leslas sona malament, i per això se substitueix les per se, i queda cerrádselas.

January 12, 2016

https://www.duolingo.com/hoelt

ah, no parlo castellà coma llengua materna, pensava per un moment que volia dir "cerradselas" amb un sentit reflexiu ('e.g. 'cerrarse los ojos'), ara entenc que es refereix a fer una acció per/a un'altra persona. moltes gràcies!

January 12, 2016

https://www.duolingo.com/lambisqueiro

Por qué no me aceptan tanqueu-els-hi Ejemplo tanqueu les portes als alumnes. Les portes C.D (les) hi ( a ellos) "Canvi d’ordre dels elements. Quan el CI que se substitueix és plural, l’ordre dels pronoms és invers a l’ordre que tenien els complements. Aquest és el cas dels exemples del primer apartat." https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/dubtes-frequents/pronoms-febles-errors-combinacio

En el ejemplo de Duo: los es el CI ( se) a ellos y les el C.D. las

May 16, 2019

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

perquè"els" és la forma reforçada del pronom (davant del verb i separat déll). la frase és imperativa i per a la pronominalització s´ha de emprar la forma plena (darrera del verb i unit a ell per un guionet): "-los"

May 16, 2019

https://www.duolingo.com/Oceanotti

No tinc galetes, però t'envio un parell de lingots!

May 16, 2019

https://www.duolingo.com/lambisqueiro

Moltes grácies.Mi planteamiento estaba equivocado. Tanqueu-els hi sería: Cerradselos ( a él/ ella/ Usted) (...) LI + (EL, LA, ELS, LES) → CD + CI (HI) = L’HI
↑ LA HI Davant aquests pronoms canviem LI LES HI per HI i invertim l’ordre dels pronoms . ELS HI(...) https://blogs.cpnl.cat/divendresalvespre/files/2012/01/Febles.pdf

Una cosa, En la oración " Deixa ( imperativo) les pel-liucles a les teves cosines" podemos decir Deixa' LS les pel.licules ¿ Cómo sustituimos el CD " Les pel.licules"¿ Deixa'ls les?- Dejaselas.

En el caso del verbo Tancar., en la oración: " Tanqueu les finestres a les teves cosines. ( Sabemos que Tanqueu termina en diptongo y no podemos utilizar la forma apostrofada Ej. Tanqueu'ls- todavía no diferencio la F. elidida de la reduida- la pregunta es: ¿Por qué con el verbo tancar, tenemos que utilizar la " f. plena (los-C.I.) y no la "f. reforçada (els-C.I) ? ¿ O con tancar: Tanca' ls les

May 16, 2019

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

el que jo he estudiat és el següent: 1) forma reforçada: pronom feble davant del verb i separat déll 2) forma elidida: pronom feble davant del verb i apostrofat 3) forma plena: darrere del verb i unit a ell per un guionet 4) forma reduïda: darrera del verb i apostrofat

1i2 si el verb és indicatiu o subjuntiu 3i4 si el verb és imperatiu, gerundi o infinitiu 1i2 o 3i4 si el verb és una perífrasi (que inclogui infinitiu o gerundi) i la frase és indicativa o subjuntiva

deixa´ls-les = Déjaselas (CD "-les"// CI "´ls" a ell@s) deixeu-los-les = Dejádselas (CD "-les" // CI "-los" a ell@s) tanca´ls-les = ciérraselas (CD "-les" // CI "´ls" a ell@s) tanqueu-los-les = cerrádselas (CD "-les" // CI "-los" a ell@s)

no estic totalment segur perquè sóc un aficionat: només fa uns mesos que he començat a aprendre´n.

May 17, 2019

https://www.duolingo.com/Oceanotti

¡Vais a conseguir que nos explote la cabeza a todos!

Antes de empezar, más galletas…

Tomemos la tabla de combinaciones de pronoms febles (colgaré la chuleta en este hilo también). Recordemos: las columnas son los clíticos de acusativo y las filas las de dativo. (Por alguna razón, se listan bajo la forma reforçada en lugar de la plena; no es grave, pero algún feble solo tiene una forma y normalmente se le da la denominación de plena).

Caso 1:

Tanqueu les finestres a les teves cosines.

 • les finestres (CD, femenino plural --> forma reforzada les)

 • a les teves cosines (CI, femenino plural --> forma reforzada els)

Aquí buscamos la posición enclítica, al ser imperativo, y como esta forma verbal termina en diptongo no puede ser la forma reduïda sino la plena (ya lo dice bien iuRde), por lo tanto -los-les:

Tanqueu-los-les.

Caso 2:

Tanca les finestres a les teves cosines.

Ahora, como el verbo termina en vocal, usaremos la forma reduïda, por lo tanto 'ls-les:

Tanca'ls-les.


Ya sabéis que, en catalán central, escribimos como se dice arriba, pero coloquialmente hablamos distinto. Ambas oraciones quedarían así en el oral: *tanqueu'ls-hi, *tanca'ls-hi.

May 17, 2019

https://www.duolingo.com/lambisqueiro

Moltes gràcies.

May 17, 2019

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

Oceanotti. Tinc un dubte de l'ús de l'apostrofació. És possible l'apostrofació davant i darrere de una mateixa paraula al mateix temps?. És a dir, si voldríem traduir la frase "he de entenderlo (a él)"... És podria dir “he d'entendre'l“o aquesta doble apostrofació al davant (d'... ) i al darrere (... 'l) almateix temps no és correcte?. Moltes gràcies

May 17, 2019

https://www.duolingo.com/Oceanotti

(Ja ens hem quedat sense possibilitat de subdividir més encara el fil i t'he de contestar així.)

Re:: Oceanotti. Tinc un dubte de l'ús de l'apostrofació. És possible l'apostrofació davant i darrere de una mateixa paraula al mateix temps?. És a dir, si voldríem traduir la frase "he de entenderlo (a él)"... És podria dir “he d'entendre'l“o aquesta doble apostrofació al davant (d'... ) i al darrere (... 'l) almateix temps no és correcte?. Moltes gràcies

He d'entendre'l <-- CORRECTE!

May 18, 2019

https://www.duolingo.com/JosAntonio22462

Moltes gràcies oceanotti, sens dubte: el millor moderador i el més eficaç.

May 18, 2019

https://www.duolingo.com/lambisqueiro

Moltes gràcies. Seguro que Cuando pueda, el moderador nos sacará de dudas.

May 17, 2019
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.