1. Forum
  2. >
  3. Topic: Turkish
  4. >
  5. "I do not like the class at t…

"I do not like the class at three o'clock at all."

Translation:Saat üçteki dersi hiç sevmiyorum.

January 12, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Nesim55

İngilizce cümlede Hiç anlamını veren kelime hangisidir?

Learn Turkish in just 5 minutes a day. For free.