Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã cố gắng sống giống họ."

Dịch:You have tried to live like them.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You have tried to live like them Sao ko có to giữa live và like nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongngoc2003

bởi vì like ở đây không phải là động từ và nó mang nghĩa là " giống như"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

THANK YOU SO MUCH

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You have tried to live like them

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Like nay la thich verb va like giong la adj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

"you have striven live like them" sao không dùng được "striven" cũng có nghĩa là cố gắng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongAnh352928

sao "was tried" lại ko đc?

3 tháng trước