Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ bán nó."

Dịch:I will sell it.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

ai biết sell và sale khác nhau như thế nào chỉ tớ với

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhDanh
HuynhDanh
  • 25
  • 17
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1094

"Sell" (động từ) là bán một cái gì đó. "I sell the phone."

"Sale" (danh từ) là sự buôn bán. Cụm "be for sale" là một cái gì đó dùng để bán. "The phone is for sale." :)

1
Trả lời2 năm trước